Havaman Andaj WhatsApp Group Link | हवामान व शेतीविषयक व्हाट्सअप्प ग्रुप जॉईन लिंक

Havaman Andaj WhatsApp Group Link : शेतकरी मित्रांनो आजच्या पोस्ट मध्ये आपण latest kisan whatsapp group link, agriculture whatsapp group, हवामान अंदाज व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, पंजाब डख हवामान अंदाज व्हाट्सअँप ग्रुप, krishi whatsapp group, शेती विषयक whatsapp ग्रुप लिंक , कृषि whatsapp, goat farming, सरकारी योजना आणि बाजार भाव, kisan union, kisan andolan whatsapp, kheti group, and many kisan agriculture whatsapp group link available here . या सर्व ग्रुपच्या लिंक खाली देणार आहोत. तुम्ही कोणत्याही एका ग्रुप मध्ये जॉईन होऊ शकता.

सूचना – सर्व व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सारखीच माहिती येणार असल्याने कुठल्याही एकाच व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा जेणेकरून इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा याचा लाभ घेता येत जर एकापेक्षा अधिक ग्रुप मध्ये तुम्ही असल्याचा आढळलं तर तुम्हाला ग्रूप मधून काढून टाकण्यात येईल आणि कायमचं Ban करण्यात येईल

Follow these step to join WhatsApp group –

  1. In link section you can find the group link and join .
  2. .click to Click Here to Join button.
  3. the link redirect you to Whatsapp Group
  4. you may see group name than tap confirm and join in whatsapp group.

Note – all whatsapp groups are unofficial. this group link find from internet.

प्रो टीप – सर्वात वर असलेले ग्रुप्स भरलेले असू शकतात, म्हणून सर्वात आधी सर्वात खालील नम्बरवर असलेल्या ग्रुप ला जॉईन होण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला नक्कीच कोणत्या ना कोणत्या ग्रुप मध्ये जागा मिळेल. अधिक माहितीसाठी या टेबल खाली असलेले FAQ सेक्शन पहा.

103+ Weather Agriculture Shetkari Marathi WhatsApp Group Links

अ.क्र.WhatsApp Group चे नावWhatsApp Group Link
🌱 आम्ही कास्तकार – १🌾Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – २🌾Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ३🌾 Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ४🌾 Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ५🌾 Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ६🌾 Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ७🌾 Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ८🌾 Click Here to Join
🌱 आम्ही कास्तकार – ९🌾 Click Here to Join
१०🌱 आम्ही कास्तकार – १०🌾 Click Here to Join
११🌱 आम्ही कास्तकार – ११🌾 Click Here to Join
१२🌱 आम्ही कास्तकार – १२🌾 Click Here to Join
१३🌱 आम्ही कास्तकार – १३🌾 Click Here to Join
१४🌱 आम्ही कास्तकार – १४🌾 Click Here to Join
१५🌱 आम्ही कास्तकार – १५🌾 Click Here to Join
१६🌱 आम्ही कास्तकार – १६🌾 Click Here to Join
१७🌱 आम्ही कास्तकार – १७🌾 Click Here to Join
१८🌱 आम्ही कास्तकार – १८🌾 Click Here to Join
१९🌱 आम्ही कास्तकार – १९🌾 Click Here to Join
२०🌱 आम्ही कास्तकार – 20🌾 Click Here to Join
21🌱 आम्ही कास्तकार – 21🌾Click Here to Join
22🌱 आम्ही कास्तकार – 22🌾 Click Here to Join
23🌱 आम्ही कास्तकार – 23🌾Click Here to Join
24🌱 आम्ही कास्तकार – 24🌾Click Here to Join
25🌱 आम्ही कास्तकार – 25🌾 Click Here to Join
26🌱 आम्ही कास्तकार – 26🌾Click Here to Join
27🌱 आम्ही कास्तकार – 27🌾Click Here to Join
28🌱 आम्ही कास्तकार – 28🌾Click Here to Join
29🌱 आम्ही कास्तकार – 29🌾 Click Here to Join
30🌱 आम्ही कास्तकार – 30🌾Click Here to Join
31🌱 आम्ही कास्तकार – 31🌾 Click Here to Join
32🌱 आम्ही कास्तकार – 32🌾 Click Here to Join
33🌱 आम्ही कास्तकार – 33🌾 Click Here to Join
34🌱 आम्ही कास्तकार – 34🌾 Click Here to Join
35🌱 आम्ही कास्तकार – 35🌾 Click Here to Join
36🌱 आम्ही कास्तकार – 36🌾 Click Here to Join
37🌱 आम्ही कास्तकार – 37🌾 Click Here to Join
38🌱 आम्ही कास्तकार – 38🌾 Click Here to Join
39🌱 आम्ही कास्तकार – 39🌾 Click Here to Join
40🌱 आम्ही कास्तकार – 40🌾 Click Here to Join
41🌱 आम्ही कास्तकार – 41🌾 Click Here to Join
42🌱 आम्ही कास्तकार – 42🌾 Click Here to Join
43🌱 आम्ही कास्तकार – 43🌾 Click Here to Join
44🌱 आम्ही कास्तकार – 44🌾 Click Here to Join
45🌱 आम्ही कास्तकार – 4५🌾 Click Here to Join
४६🌱 आम्ही कास्तकार – ४६🌾 Click Here to Join
४७🌱 आम्ही कास्तकार – ४७🌾 Click Here to Join
4८🌱 आम्ही कास्तकार – 4८🌾 Click Here to Join
4९🌱 आम्ही कास्तकार – 4९🌾 Click Here to Join
५०🌱 आम्ही कास्तकार – ५०🌾 Click Here to Join
५१🌱 आम्ही कास्तकार – ५१🌾 Click Here to Join
५२🌱 आम्ही कास्तकार – ५२🌾 Click Here to Join
53🌱 आम्ही कास्तकार – ५3🌾 Click Here to Join
54🌱 आम्ही कास्तकार – ५4🌾 Click Here to Join
55🌱 आम्ही कास्तकार – ५5🌾 Click Here to Join
56🌱 आम्ही कास्तकार – ५6🌾 Click Here to Join
57🌱 आम्ही कास्तकार – ५7🌾 Click Here to Join
58🌱 आम्ही कास्तकार – ५8🌾 Click Here to Join
59🌱 आम्ही कास्तकार – ५9🌾 Click Here to Join
60🌱 आम्ही कास्तकार – 60🌾 Click Here to Join
६१🌱 आम्ही कास्तकार – 6१🌾 Click Here to Join
६२🌱 आम्ही कास्तकार – ६२🌾 Click Here to Join
६३🌱 आम्ही कास्तकार – 6३🌾 Click Here to Join
६४🌱 आम्ही कास्तकार – 6४🌾 Click Here to Join
६५🌱 आम्ही कास्तकार – 6५🌾 Click Here to Join
६६🌱 आम्ही कास्तकार – 6६🌾 Click Here to Join
६७🌱 आम्ही कास्तकार – 6७🌾 Click Here to Join
६८🌱 आम्ही कास्तकार – 6८🌾 Click Here to Join
६९🌱 आम्ही कास्तकार – 6९🌾 Click Here to Join
७०🌱 आम्ही कास्तकार – ७0🌾 Click Here to Join
७1 🌱 आम्ही कास्तकार – ७1🌾 Click Here to Join
72 🌱 आम्ही कास्तकार – ७2🌾 Click Here to Join
73 🌱 आम्ही कास्तकार – ७3🌾 Click Here to Join
74 🌱 आम्ही कास्तकार – ७4🌾 Click Here to Join
75 🌱 आम्ही कास्तकार – ७5🌾 Click Here to Join
76 🌱 आम्ही कास्तकार – ७6🌾 Click Here to Join
77 🌱 आम्ही कास्तकार – ७7🌾 Click Here to Join
78 🌱 आम्ही कास्तकार – ७8🌾 Click Here to Join
79 🌱 आम्ही कास्तकार – ७9🌾 Click Here to Join
80 🌱 आम्ही कास्तकार – 80🌾 Click Here to Join
81🌱 आम्ही कास्तकार – 81🌾 Click Here to Join
82🌱 आम्ही कास्तकार – 82🌾 Click Here to Join
83🌱 आम्ही कास्तकार – 83🌾 Click Here to Join
84🌱 आम्ही कास्तकार – 84🌾 Click Here to Join
85🌱 आम्ही कास्तकार – 85🌾 Click Here to Join
86🌱 आम्ही कास्तकार – 86🌾 Click Here to Join
87🌱 आम्ही कास्तकार – 87🌾 Click Here to Join
88🌱 आम्ही कास्तकार – 88🌾 Click Here to Join
89🌱 आम्ही कास्तकार – 88🌾 Click Here to Join
90🌱 आम्ही कास्तकार – 90🌾 Click Here to Join
91🌱 आम्ही कास्तकार – 91🌾 Click Here to Join
92🌱 आम्ही कास्तकार – 92🌾 Click Here to Join
93🌱 आम्ही कास्तकार – 93🌾 Click Here to Join
94🌱 आम्ही कास्तकार – 94🌾 Click Here to Join
95🌱 आम्ही कास्तकार – 95🌾 Click Here to Join
96🌱 आम्ही कास्तकार – 96🌾 Click Here to Join
97🌱 आम्ही कास्तकार – 97🌾 Click Here to Join
98🌱 आम्ही कास्तकार – 98🌾 Click Here to Join
99🌱 आम्ही कास्तकार – 99🌾 Click Here to Join
100🌱 आम्ही कास्तकार – 100🌾 Click Here to Join
101🌱 आम्ही कास्तकार – 101🌾 Click Here to Join
102🌱 आम्ही कास्तकार – 102🌾 Click Here to Join
103🌱 आम्ही कास्तकार – 103🌾 Click Here to Join
104🌱 आम्ही कास्तकार – 104🌾 Click Here to Join
105🌱 आम्ही कास्तकार – 105🌾 Click Here to Join
106🌱 आम्ही कास्तकार – 106🌾 Click Here to Join
Havaman Andaj WhatsApp Group Link

इतर Weather Updates वाचा:

FAQ – जास्तीत जास्त विचारले जाणारे प्रश्न

सर्वच ग्रुप भरून आहे. मी कसा जॉईन होऊ शकतो?

जर नवीन ग्रुप भरला तर काहीच वेळात लिंक अपडेट करण्यात येते. असे झाल्यास आम्हाला इथे कमेंट करून काही वेळ वाट बघा आणि परत प्रयत्न करा.

पंजाब डख WhatsApp ग्रुप यांचा अंदाज मिळेल का?

होय. या ग्रुप मध्ये हवामान अभ्यासक पंजाब डंख यांचा पण अंदाज दररोज दिला जातो.

मी ग्रुप मध्ये मेसेज पाठवण्यास असमर्थ आहे. काय करू?

अनावश्यक स्पॅमिंग थांबवण्यासाठी ग्रुपमध्ये मेसेजेस पाठवण्याचे अधिकार फक्त ऍडमिन्स पुरतेच मार्याडूची आहेत. पण चिंतां करू नका तुम्हाला दररोज अंदाज मिळेल.

आम्ही कास्तकार हवामान अंदाज व्हाट्सअँप ग्रुप मध्ये जुडण्याचे काही शुल्क द्यावे लागते का?

नाही. हि सेवा शेतकऱ्यांना अचूक हवामान अंदाज व शेतीविषयक माहिती देण्यासाठी निशुल्क सुरु करण्यात आली आहे. जर कोणी पैश्याची मागणी करत असेल, तर लगेच आम्हाला फेसबुकवर कळवा.

Havaman Andaj WhatsApp Group Link हि सरकारी संस्था आहे का?

हवामान अंदाज हि कोणतीही संस्था अथवा सरकारी कार्यालयामार्फत सुरु असलेली सेवा नाही. हि तुमच्यातलाच एका शेतकरी पुत्राने सुरु केलेली वेबसाईट आहे. ज्याचा उद्देश फक्त हवामानाची उपलब्ध झालेली माहिती लवकरात लवकर पोहोचवणे हा आहे.

Related Posts

jowad cyclon - jowad chakrivadal

cyclone Jawad : आसमानी संकट! आता येणार ‘जोवाड’ चक्रीवादळ? हवामान खात्याचा राज्यांना इशारा

2 thoughts on “Havaman Andaj WhatsApp Group Link | हवामान व शेतीविषयक व्हाट्सअप्प ग्रुप जॉईन लिंक

  1. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील पाऊस फार कमी आहे पाऊस पडेल का नाही

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
X